Ce face Biserica cu banii?

Un articol ce răspunde atacurilor împotriva Bisericii a apărut pe pagina mea de Facebook. L-am citit și am considerat ca este util sa ii dau share. In același timp doresc sa comentez anumite paragrafe iar pentru ca cititorul sa nu trebuiască sa navigheze intre pagini, am introdus aici conținutul articolului.

http://www.activenews.ro/stiri-social/Ce-face-Biserica-Ortodoxa-cu-banii-Cheltuielile-sociale-ale-BOR-net-mai-mari-decat-ale-multinationalelor-cu-venituri-de-ordinul-sutelor-de-milioane-de-euro.-Datele-financiare-123756#.Vcnhh1lkTZQ.facebook

În România, cine vrea să facă trafic ieftin și rapid trebuie doar să scrie cuvintele “bani”,”profit” și “biserică” în aceeași propoziție.

Dar totuși, care este realitatea în subiectul Banii și Biserica Ortodoxă? Care sunt veniturile Bisericii și care sunt profiturile?

Înainte de toate, trebuie precizat că nu există o persoană juridică care să fie reprezentanta, dacă se poate spune așa, a Bisericii Ortodoxe. Biserica Ortodoxă este o instituție organizat autonom, în care fiecare parohie este o persoană juridică de sine stătătoare. La nivel canonic, parohiile sunt adunate într-o episcopie, arhiepiscopie sau mitropolie. La rândul lor, acestea sunt persoane juridice de sine stătătoare, la fel ca și Administrația Patriarhală. Evident că între parohiile și episcopiile ortodoxe se desfășoară relații economice. Este important de reținut că acestea sunt organizate ca persoane juridice fără scop patrimonial.

Astfel, conform datelor strânse de Forbes România, Cele 21 de arhiepiscopii și episcopii ortodoxe de pe teritoriul României au raportat venituri totale, de 64,79 milioane de euro.

Practic, la această sumă s-a ajuns prin acumularea veniturilor episcopiilor de pe teritoriul țării. Arhiepiscopia Bucureștilor este lider la acest capitol cu puțin peste 14 milioane de euro. Pe ultimul loc este episcopia Alexandriei și Teleormanului, cu venituri de 693 230 de euro.

În ceea ce privește profiturile, cifrele sunt cu totul altele. Aici, profitul maxim realizat de o arhiepiscopie nu depășește 1 672 939 de euro și a fost realizat tot de eparhia Bucureștilor.

Pe ultimele locuri se află Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului cu doar 3 800 de euro profit sau arhiepiscopia Târgoviștei cu 14 000 de euro profit. Situația este și mai rea în Arhiepiscopia Craiovei, unde s-au înregistrat pierderi de peste 2,3 milioane de euro. Pierderi s-au mai înregistrat și la episcopia Severinului și Strehaiei, precum și la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Unul din reproșurile aduse Bisericii este acela că nu desfășoară o activitate social-caritabilă, dat fiind că are “foarte mulți bani”.

Realitatea este însă aceasta:

În 2014 la venituri totale de 64,7 milioane euro, la nivelul Bisericii Ortodoxe Române s-au cheltuit 19,5 milioane de euro pentru “activităţi de asistenţă socială şi filantropică şi pentru ajutorarea sinistraţilor”.

Practic, Biserica a cheltuit peste 33% din venituri pentru asemenea activități. În condițiile în care din restul banilor sunt finanțate salariile personalului clerical și neclerical, se plătesc taxe și impozite, se construiesc noi lăcașuri de cult sau se restaurează altele vechi, finanţarea postului radio-tv Trinitas, etc. Ca și alte culte religioase, Biserica Ordodoxă Română beneficiază de facilități fiscale din partea statului. De exemplu, veniturile bisericilor din donaţiile oamenilor şi din activităţi comerciale (lumânări, cărți, calendare, etc.) sunt scutite de impozite dacă sunt folosite pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult. Pe de altă parte, în publicaţiile şi posturile media ale Bisericii, nu se admit reclame sau mesaje publicitare.

Veniturile Bisericii Ortodoxe sunt derizorii dacă le comparăm cu ale companiei care deţine postul PRO TV, care a raportat venituri de 44 de milioane de dolari, doar pe primul trimestru al anului 2015.

Conform datelor obținute de ActiveNews, nicio altă entitate sau persoană juridică nu se apropie măcar de această sumă.

Spre comparație am ales trei corporaţii multinaţionale, din trei sectoare economice diferite.

Fundația Vodafone, a companiei de telefonie mobilă cu același nume, a cheltuit 20 de milioane de euro în proiecte sociale. În 17 ani.

Dacă BOR a obținut venituri de 64,7 milioane de euro în 2014, compania Vodafone a raportat, în aceeași perioadă, un venit de 656,6 milioane de euro. De remarcat este că în 2014, statul român a investit 8 milioane de euro, din bani publici, în compania Vodafone sub forma unui ajutor de stat. Conform datelor postate pe siteul fundaţiei Vodafone, organizaţia desfăşoară în 2015, programe sociale în valoare de 1,04 milioane euro.

Cel mai mare jucător de pe piața energiei din România, OMV Petrom, a investit 3,8 milioane de euro în acțiuni sociale, în condițiile în care în 2014 a avut venituri de 18,574 miliarde de lei, adica peste 4 miliarde de euro. La OMV Petrom, statul român deține 20% din acțiuni, iar Fondul Proprietatea 18%. În paranteză, compania OMV Petrom sponsorizează şi emisiunea lui Moise Guran, de la pupitrul căreia s-a criticat, de mai multe ori, activitatea BOR.

Un mare jucător de pe piața financiar bancară din România, banca Raiffeisen a înregistrat în 2014 un venit de aproape 1,8 miliarde de lei, adică aproape 409 milioane euro. Profitul net raportat a fost de 116 milioane euro. În 2014, banca a cheltuit 1,8 milioane euro pe activități social-culturale.

În acest “clasament” trebuie ținut cont și de faptul că Biserica Ortodoxă nu poate înstrăina bunurile pe care le administrează şi că până în prezent nu s-a retrocedat Bisericii decât 15% din patrimoniul confiscat de comuniști.

SSH without password using Putty

Those to links are useful:
http://www.howtoforge.com/how-to-configure-ssh-keys-authentication-with-putty-and-linux-server-in-5-quick-steps
http://www.tonido.com/blog/index.php/2009/02/20/ssh-without-password-using-putty/#.VcMLSvmqpn8

Force User to Change Password at First Login

Create user “user”:
# useradd user

Create password for the user
# passwd user
Set the password to expiry:
#chage -d 0 user

Setting it default for all new Users:
#vi /etc/default/useradd
GROUP=100
HOME=/home
INACTIVE=-1
EXPIRE=0 #(need to add zero “0”)
SHELL=/bin/bash
SKEL=/etc/skel
GROUPS=video
CREATE_MAIL_SPOOL=no
UMASK=022
This file contains the details, what all settings will be applied to the new users created into the system with useradd command.
Just set the value of EXPIRE=0 in this file, and every time when a new user will be created, will be forced to change the password at first login.

password duration:
for new accounts default settings are in /etc/login.defs
settings for current accounts are in /etc/shadow but we edit by command chage
chage -l [user] #check settings for user
chage -E “YYYY-MM-DD” [user] #set date when account expire, -1 means never
chage -M [nr] [user] #set maximum number of days between password change from last password change, -1 means never expire
chage -d “YYYY-MM-DD” [user] #set last password change
chage -W [nr] [user] #number of days of warning before password expires
chage -i [nr] [user] #set password inactive, when account is blocked after password expire

Thanks to:
http://studyhat.blogspot.be/2011/12/force-user-to-change-password-at-first.html

another way:
# yum install chage
List the password and its related details for an user
# chage –-list username
(or)
# chage -l username
!!!Is not working for same user.

Set Password Expiry Date for an user using chage option -M
# chage -M number-of-days userName
# chage –list userName
Set the Account Expiry Date for an User:
# chage -E “2015-11-29″ userName
# chage -l userName

Force the user account to be locked after X number of inactivity days:
# chage -I 10 userName
# chage -l userName

Disable password aging for an user account:
# chage -m 0 -M 99999 -I -1 -E -1 userName
# chage –list userName

Thanks to:
http://www.thegeekstuff.com/2009/04/chage-linux-password-expiration-and-aging/
http://www.cyberciti.biz/faq/rhel-debian-force-users-to-change-passwords/

Deny hosts

Simply removing th IP from /etc/hosts.deny does not work since DenyHosts keeps track of the attempts in the /usr/share/denyhosts/data directory.
Procedure:
Stop DenyHosts
# /etc/init.d/denyhosts stop
Remove Your IP From /etc/hosts.deny
# vi /etc/hosts.deny
Delete IP address. Save and close the file.
Remove the IP from /usr/share/denyhosts/data Directory
# cd /usr/share/denyhosts/data
You need to edit the following files using vi and remove the lines containing the IP address. Save the file.

hosts hosts-restricted hosts-root hosts-valid users-hosts
If the IP is static, add it to allowed-hosts file.
Any IP address that appears in this file will not be blocked by default (consider this as a whilelist):
# echo ‘x.x.x.x’ >> allowed-hosts
or put the IP directly here: ./var/lib/denyhosts/allowed-hosts
Start DenyHosts
# /etc/init.d/denyhosts start

httpd access control

Insert into section of an Apache configuration file or into .htaccess file or in a virtual host configuration section:

# AuthType Basic
# AuthUserFile /srv/auth/.htpasswd
# AuthName “Sign In Here To Gain Access To the Site”
# Require valid-user

Generating HTTP AUTH Passwords:
# yum install apache2-utils
# htpasswd -mcb /srv/auth/.htpasswd username password
c – create file, m – crypt with md5, b – insert the password in same line, -n – add new user

Access Control Lists with Groups
Insert into section of an Apache configuration file or into .htaccess file or in a virtual host configuration section:
# AuthType Basic
# AuthUserFile /srv/auth/.htpasswd
# AuthGroupFile /srv/auth/.htpgroup
# Require group Authorized

https://www.linode.com/docs/websites/authbased-access-control-with-apache

Install and Configure phpMyAdmin

yum -y install phpmyadmin
Install MySQL server on a CentOS/RHEL
You need download and install MySQL server on CentOS/RHEL using the following yum command:
# yum install mysql-server mysql

Turn on and start the mysql service, type:
# chkconfig mysqld on
# service mysqld start

Set root password and secure mysql installation by running the following command:
# mysql_secure_installation
Step #3: Configure phpMyAdmin

You need to edit /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf file, enter:
# vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

It allows only localhost by default.
For HTTPD SSL enable (mod_ssl) and allow LAN / WAN users or DBA user to manage the database over www.

Require ip 127.0.0.1
Replace with your workstation IP address:
Require ip x.x.x.x
Again find the following line:
Allow from 127.0.0.1
Replace as follows:
Allow from x.x.x.x
Save and close the file. Restart Apache / httpd server:
# service httpd restart

type the following url in browser:
https://your-server-ip/phpMyAdmin/
OR
http://your-server-ip/phpMyAdmin/
# vi /etc/phpMyAdmin/config.inc.php

………

http://www.cyberciti.biz/faq/centos-fedora-redhat-linux-installing-phpmyadmin-webtool/

HTTPD SSL as described here (mod_ssl):
http://www.cyberciti.biz/faq/rhel-apache-httpd-mod-ssl-tutorial/

setup ftp server on linux

yum -y install vsftpd
vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Disallow anonymous:
anonymous_enable=NO
Allow local uses to login by changing the local_enable setting to YES:
local_enable=YES
If you want local user to be able to write to a directory, then change the write_enable setting to YES:
write_enable=YES
Local users will be ‘chroot jailed’ and they will be denied access to any other part of the server; change the chroot_local_user setting to YES:
chroot_local_user=YES

Restart the vsftpd service:
systemctl restart vsftpd
systemctl enable vsftpd
setup firewall in order to allow traffic on port 21:
vi /etc/shorewall/rules
or
vi /etc/sysconfig/iptables
and restart them

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-vsftpd-on-centos-6–2
http://www.rackspace.com/knowledge_center/article/rackspace-cloud-essentials-centos-installing-vsftpd
http://www.liquidweb.com/kb/how-to-install-and-configure-vsftpd-on-centos-7/

Drush commands

To install a chosen plugin you should download and enable it. Check the example listed below:
# drush dl addtoany
Project addtoany (7.x-4.0) downloaded to sites/all/modules/addtoany. [success]
# drush en addtoany

# drush cache-clear all
# drush help archive-backup

https://www.drupal.org/node/1096994
http://orga.cat/posts/most-useful-drush-commands
https://www.siteground.com/tutorials/drupal/drush.htm

Nginx documentation

How to Install and Configure a NGINX Server (LEMP Stack)
http://www.farinspace.com/install-and-configure-nginx-server/

How To Setup a NGINX Virtual Host Using a Custom Domain
http://www.farinspace.com/nginx-virtual-host/

copy file from Windows to Linux using scp

Download pscp.exe
Open cmd and go to directory where pscp.exe is downloaded.
run the command:
pscp.exe root@servername:/pathTo/YourFile/ F:\location\of\your\file

for uploading file from Windows to Linux, reverse the order:
pscp.exe F:\location\of\your\file root@servername:/pathTo/YourFile/

C:\Windows\System32>C:\apps\pscp.exe -P portNumber C:\Users\shop\Desktop\filename.zip user@website.com:/tmp

Thanks to:
http://www.it.cornell.edu/services/managed_servers/howto/file_transfer/fileputty.cfm